hořovice  s.r.o.

kontakt

hořovice  s.r.o.

Čím se zabýváme

- Poskytování technických služeb

- Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečnými)

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Společnost Ekotech Hořovice  s.r.o.

vznikla  v roce 2006 transformací z původní firmy, jejíž počátky sahají do roku 1993 . Od začátku se specializujeme zejména na subdodávky zemních prací pro silnice a dálnice. Dalším významným podílem v naší činnosti je nákladní doprava sypkých materiálů a obalovaných drtí, převážně pro stavby komunikací.

Firma

čítá na 20 kmenových zaměstnanců. Jedná se převážně o strojníky, řidiče, mechaniky a THP pracovníky. V případě potřeby spolupracujeme se spolehlivými subdodavateli.

Základnou firmy

se stal odkoupený objekt bývalého ČKD Masarykova ulice v Hořovicích. Zde byla vlastní investiční činností provedena rozsáhlá rekonstrukce a vybudováno reprezentativní sídlo firmy, tvořené administrativní částí, rozsáhlým autoparkem, sklady, garážemi, dílnami a objekty zřízenými za účelem pronájmu pro obchodní centrum.

o společnosti

fotogalerie

historie

V konkurenci s ostatními stavebními firmami si naše společnost buduje velmi dobrou pověst kvalitními a cenově přijatelnými dodávkami široké škály staveb. Dobře zvládnutý nákladový proces, rychlá realizace díla a odpovídající záruky nám pomáhají vyhrávat velkou část výběrových řízení ve veřejných zakázkách. Samozřejmostí je prezentace firmy na  tradičních výstavách stavebnictví.

 

reference

Za dobu "hypermarketovou" jsme realizovali několik staveb pro významné světové řetězce jakými jsou DELVITA, PENNY MARKET, IKEA atd. Příkladem může být realizace PENNY MARKETU v Hořovicích.

 

Další ukázkou naší činnosti je rekonstrukce původního objektu ČKD v Masarykově ulici v Hořovicích, kde v současnosti sídlí i naše společnost. Najdete tu i různé prodejny.

 

 

 

Firma se nikdy nedostala do ztráty, vždy plnila své závazky a daňové povinnosti. Vyprodukovaný zisk byl použit jako investice do zařízení a výrobních prostředků firmy a také pro pořízení a úpravu nového sídla firmy. Finanční situace je stabilní i přes zhoršení vnějších ekonomických podmínek ve stavebnictví a platební nekázni zákazníků, a to díky restriktivní politice, sledování efektivity a rentability výroby se snahou o minimalizaci nákladů zejména pak režijních. Během roku předpokládáme vývoj finanční situace firmy jako stabilní se snahou o nárůst tržeb a zisku oproti předcházejícím rokům.

O tomto trendu svědčí i zájem zákazníků o kvalitní stavební produkci firmy a její seriózní vystupování na trhu stavebních kapacit.

 

Publicita

 

 

 

reference o provedené stavbě

video z Homogenizace silnice

stavby

Stavební stroje

doprava

Vozový park

prodej

Prodej štěrku - ceník

služby

Naše služby

- Poskytování technických služeb

- Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečnými)

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

kontakt

Kontaktní  údaje

Ekotech Hořovice  s.r.o.

IČ: 27630668

DIČ: CZ27630668

tel./ fax: +420 311 514 550

č.ú.: 35-7046080247/0100

 

jednatel společnosti: +420 777 272 399

dispečerka: +420 777 730 272

účtárna: +420 608 272 399

 

e-mail: kancelar@ekotech-hr.cz

najdete Nás

Submitting Form...

The server encountered an error.

Odesláno

Masarykova 161/1

268 01 Hořovice